Vliv makrostrukturyniklbasovaných superLyols v713c a 247.03.07.05.07.2012na vlastnosti s vysokou teplotou

Datum vydání:2021-04-29
n

Nanalýza mapy deformačních mechanismů znamená, že plastová deformace v procesu superalloy tečení může dojít v důsledku difúzenebo dislokace tečení v závislostina zkušebních podmínkách (teplota anapětí). V podmínkách difúzze tečení podle modelu RL COLE a Nabarrohodina stálá rychlost tečení významně závisína velikosti zrna a je popsán s vztahy (1) a (2), resp. [12), resp.n-n-nndern N101; b, c - konstanty materiálu, σ - stres, dgz - difuzní koeficient přes hranice zrn, b - burgery vektor, k \\ t - Boltzmann konstanta, T - Absolutní teplota, průměr D-zrna., Ω - atomový objem, D - účinná tloušťka, DV-Mattice difuzní koeficient

Popsaný vztahem (3) anení závislýna velikosti zrna:nn n图片4.pngnn

n

nn&n101 \\ t ;: A,n - konstanty materiálu τ - smykovénapětí, defndifuzní koeficient, g - smykové modulus b - burgery vektoru, k - konstantní konstanta k - boltzmann, t - absolutní teplota, průměr d - průměr zrna. N# Nnn) by měl být poznamenán současně, že za podmínek tečení testů deformace th E Materiál v důsledku dislokačního plížení, objemové difúze (model Nabarro) a přes hranice zrn (Cobering'model) může probíhat současně s různou intenzitou. Příspěvek každého z těchto procesů v deformaci závisína teplotě, stresu, velikosti zrna a struktuře jejich hranic [12n13]. Nnn

n3.n

Výsledky vyšetřování a diskuse o výsledcíchn 图片5.pngn

N-n 116; ed lití konstrukcí studovaných za podmínek varianty ii \\ t Testy tečení jsou uvedeny v tabulce. 3. Přípravyna mikroskopické pozorování bylynakládány v mramorun39; s činidla. Tabulka 4 a 5 Seznam vybraných morfologických parametrů makronnb mikrostruktur testovaných vzorků. Základní parametry makrostruktury byly hodnoceny pomocí programu Metilo. Zkoušky byly prováděnyna křížech vzorků (D0n 6mm) po testu tečení. N

Nn

Nnmetailografické studie ukazují, že účinek pouze objemové modifikace byl Formování hrubé struktury v superLyoly a současně objemu a povrchově modifikaci vedlo k tvorbě jemné struktury (tabulka 4 a 5). Studie o srážkách z karbidových fází, významné z hlediska posílení testovaných slitin a udržitelnosti v podmínkách plížení ukázaly jejich větší povrch AA v SuperLoyl Marle N247 (tabulka 4 a 5). Primární karbidy, hlavně ve forměnginese znakůn v oblasti hranic zrn [2]. Nn&n#ntab. 4 a tabulka 5 shrnuje makrostruktura stereologické parametry zkoumaných superalitoly ve vztahu k tečení vlastnosti, jako je tečka toku vzorku time tz, stabilní rychlost tečen-n.n

n

nn N000nin superalloy vn713c Stabilita bude v podstatě závisetna velikosti makrarografu a dosáhne hodnoty t 50 hodin pro vzorek s hrubým \\ t Nelikložená struktura a 28 hodin pro vzorek s rozmělněné zrno v důsledku modifikace objemu a povrchu (tabulka 4). Stejně tak ve vysokéntemperature tečení slitiny MAR N247 velikost makrografu v podstatě ovlivňuje vzorky čas. Stabilita vzorků s hrubounetrénovanou konstrukcí byla vyššínež 20% vyššínež uškodněných vzorků zrna. Nn

n

-A) Z dat uvedených v tabulce 4 stabilita Testované materiály byly dále silně závisléna oblasti AA karbidů popsaných v jejich mikrostruktuře. Tento efekt je dobře ilustrovánnovým parametrem AAnn, (plocha povrchu karbidů uvedených v počtu zrn v tabulce vzorku, tabulka 6). Bez ohleduna testovaný superalloy se zvýšením této stability parametrů v testu tečení TZWAS vyšší a stabilní rychlost tečení VU, dosáhlanižších hodnot (tabulka4). N-Nnn

\\ Výsledky výzkumu a analýzy ukazují, že difúzní tečení přes hranice zrn určovaly stabilní rychlost tečení VU a stabilita superallys v dokončených zkouškách (tabulka 4). Můžeme předpokládat, že v daných okolnostech testované varianty I (t

980 ° C, σn150mpa) stabilita (časna prasknutí vzorku) pod difuzní tečením určila skluz přes hranice zrn. Podmíněno procesy tvorby a růst trhlin. V tomto případě byl rozhodujícím faktorem stability superalloy poměr povrchové plochy karbidůna množství zrnana křížinsection vzorku (AAnn). Vyšší hodnota tohoto výrazu odpovídá větší stabilitě materiálu v testu tečení. Nn ntesty (obr. 4, 5, jazýček. 5) označuje, že zvýšením axiálníhonapětí σ. (což má zanásledek zvýšenínormalizovanéhonapětí τng) žádný vliv velikosti makrogramůna stabilitě Creed byl pozorován jak v případě superalloy vn173c a markn247 (obr. 4 a 5). Rozdíly v trvanlivosti tečení byly jenněkolik hodin. To ukazuje, že pod podmínkami testu tečení se proces deformace materiálu probíhá hlavně pod dislokačním mechanismem, spíšenež, jak bylo dříve pozorováno (obr. 2, 3) pod Nabarro

hodelring matrice difuzní mechanismus (objem) a přes hranici zrna COBLES To vedlo ke zvýšení stability materiálu s hrubou strukturou). Popsaný vliv parametrů testu tečenína změně materiálu deformace (zkreslení) mechanismy v důsledku zvýšení axiálníhonapětí σ je dobře vysvětleno podle obrázku 6.n

nn nnn

Pošlete svou zprávu tomuto dodavateli

  • Na:
  • SHANGHAI CONLY VALVE CASTING CO., LTD
  • *Zpráva:
  • Můj email:
  • Telefon:
  • Moje jméno:
Buď opatrný:
Odeslat škodlivou poštu, bylo opakovaně hlášeno, zmrazí uživatele
Tento dodavatel vás bude kontaktovat do 24 hodin.
Neexistuje žádný dotaz na tento produkt.
SHANGHAI CONLY VALVE CASTING CO., LTD

Telefon společnosti: +86 021-5995 8756

E-mail: Kontaktujte nás

Mobilní telefon: +86 17717022732

webová stránka: condlycasting.infocsb2b.com

Adresa: Building 5, No.2800 Caoxin Highway, Xuxing Town, Jiading District, Shanghai

Chytré telefonní hodinky, hodinky Bluetooth
Inteligentní telefon na celou obrazovku
Obývací pokoj super chladný nádrž na ryby
Dlouhé sexy řasy dámských žen
Nutriční Super Vitamin C Juice Drink
Pohodlný venkovní stůl
Vysoce inteligentní barevná tiskárna
Venkovní velký ventilátor
Premium červené víno
Velmi malý pohodlný úložný disk USB
top